ละครทวิภพ

ทวิภพ

บทประพันธ์โดย : ทมยันตี

เรื่องย่อ

มณีจันทร์ (เขมนิจ จามิกรณ์) สาวแห่ง พ.ศ. นี้ ผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ชาติตระกูลและการศึกษา ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาแทบตลอด เพราะบิดารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ และต้องเดินทางตามประเทศต่าง ๆ ในฐานะเอกอัครราชทูต เมื่อมณีจันทร์และคุณมาลิดา (ปภัสรา เตชะไพบูลย์) ผู้เป็นมารดากลับมาเยี่ยมบ้านเกิด มณีจันทร์ฝันซ้ำ ๆ อยู่แต่เรื่องเดียว เธอฝันเห็นเรือนทรงไทยตะคุ่ม ๆ เห็นห้องหนึ่งสลัวราง และในห้องนั้นก็มีเสียงเรียก “แม่มณี…แม่มณีจ๋า” เธอตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเรียกนั้นนุ่มนวลชวนให้ถวิลหายิ่งนัก มณีจันทร์ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่คุณมาลิดา จนกระทั่งวันหนึ่งเธอซื้อกระจกบานหนึ่งมาจากร้านขายของเก่า กระจกบานยาวในกรอบไม้ฉลุสลักลวดลายเก่าจนฝุ่นเขรอะ ลายบางส่วนหักวิ่น “กระจกสมัย รัชการที่ 5” เจ้าคุณวิศาลคดี (ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี) ชายชราผู้ขายบอกเธอ ที่กระจกมีรอยร้าวเป็นทางจากมุมลงมา มณีจันทร์ใช้ปลายนิ้วเช็ดกระจกเฉพาะตรงหน้า แว่บแรก เธอรู้สึกคุ้นเคยราวกับเคยเห็นคันฉ่องกรอบนั้นมาช้านาน หัวใจเอิบอาบซาบซ่าละม้ายได้ของรักคืนมา

กระจกบานนั้นถูกตั้งไว้ในห้องนอนของเธอทำมุมกับอ่างล้างหน้าและเหยือกโบราณ ที่มีอยู่เดิม สิ่งอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นกับเธอแม้ยามหลับและยามตื่น เธอรู้สึกถึงความผูกพันแนบแน่นที่มีต่อเจ้าของเสียง “แม่มณี…แม่มณีจ๋า” ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าผู้เรียกเลย วันหนึ่งเธอก็ได้เห็น “เขา” เห็นรูปถ่ายที่บ้านกุลวรางค์ (กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า)เพื่อนสนิท มณีจันทร์รู้สึกว่าใช่คนนี้แน่นอนจึงซักไซร้จนได้ความว่าท่านคือ เจ้าคุณอัครเทพวรากร หรือ หลวงเทพ(อรรคพันธ์ นะมาตร์) เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำสหรัฐอเมริกา และคุณหญิงของท่านชื่อ “คุณมณี” มณีจันทร์จึงขอรูปหลวงเทพจากกุลวรางค์ รูปที่ได้มาเหมือนสายใยที่ร้อยรัดความรู้สึกของมณีจันทร์ ให้แนบแน่นกับผู้ชายในฝันมากขึ้น จนกลายเป็นเส้นที่ขีดขั้นระหว่างเธอกับไรวัต (พิชยดลย์ พึ่งพันธ์) นายทหารหนุ่มแห่งกองทัพบกผู้ถึงพร้อมทั้งชาติตระกูล ทรัพย์สมบัติ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไรวัตรักมณีจันทร์มาก แต่รู้สึกว่าการกลับมาเมืองไทยคราวนี้มณีจันทร์แปลกไป เขารู้สึกว่าเธอมีคนอื่น ทำให้เขาร้อนรุ่มใจยิ่งนัก กระจกที่ได้มาทำให้มณีจันทร์เกิดเห็นภาพนิมิตหลายครั้งจากเงาสะท้อน แต่เธอก็บอกใครไม่ได้ เธอจึงไปคุยกับดร.ตรอง (ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) นักฟิสิกส์เพื่อนสนิทอีกคน ดร.ตรอง ยืนยันความเป็นไปได้ของการมองเห็นภาพในอดีต ทำให้มณีจันทร์มั่นใจวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอไม่ใช่เรื่องเหลวไหล มณีจันทร์แน่ใจว่า กระจกเป็นสื่อจากเธอถึงเจ้าคุณอัครเทพวรากรในอดีต และรับภาพจากอดีตมาถึงเธอ ทุกวันเธอจดจ่ออยู่กับการหาหนทางให้ติดต่อกับภาพในอดีตนั้นได้ เพราะเธอรู้สึกว่าผู้ที่อยู่ไกลโพ้นในอดีตก็หวนหาเธออยู่เช่น กัน และด้วยกระแสจิตแห่งความผูกพันธ์ที่รุนแรง ทำให้กระจกเกิดพลานุภาพดึงมณีจันทร์หลุดเข้าไปสู่ห้วงแห่งกาลเวลาย้อนกลับไป สู่อดีต สู่ชายที่เธอเฝ้าใฝ่หามาตลอด ความผูกพันและใฝ่หากันค่อย ๆ สานตัวเป็นความรักที่อ่อนหวาน โดยทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเอ่ยปากบอกรักกัน ซึ่งขณะนั้นเจ้าคุณอัครเทพวรากร ซึ่งขณะนั้นเป็นแค่เพียง หลวงอัครเทพวรากร ไม่เคยคิดถามหาหัวนอนปลายเท้าของดรุณีแรกรุ่นวัย ที่กำเนิดผู้ผุดขึ้นกลางเรือนชานผู้นี้เลย และยิ่งกว่านั้น ยังคิดปกป้องดูแลหนทางแห่งการ ไป-มา ของเธอให้สะดวกราบรื่นโดยไม่ให้ใครรู้เห็นอีกด้วย แต่ความก็แตกจนได้ เมื่อบ่าวไพร่สังเกตในความแปลกของนายจนเล่าลืออื้ออึงว่า นายเลี้ยงผี เมื่อม้วน (วชิรา เพิ่มสุริยา) บ่าวสาวได้ประจันหน้ากับผู้มาเยือนในห้องนอนของหลวงเทพ และในที่สุดคุณหญิงแสร์ (ดวงดาว จารุจินดา) มารดาผู้เฉลียวฉลาดของหลวงเทพ ได้ประจักษ์ด้วยตาตนเองว่ามีสาวน้อยนางหนึ่งมาเยือนบุตรชายของท่านโดยผ่าน ทางกระจก ความเชื่อปรัมปราทำให้คุณหญิงสรุปว่าสาวน้อยนั้นมาจาก “เมืองลับแล” ความน่ารักและอิริยาอาการและการพูดจาของมณีจันทร์ ผูกใจคุณหญิงและบ่าวไพร่ทั้งบ้านไว้ได้อีก ทุกคนรอคอยการมาเยี่ยมเยือนของเธอ และอาลัยทุกครั้งที่เธอกลับสู่ถิ่นฐานของตน การได้มาเยือนอดีตทำให้ มณีจันทร์ใฝ่ใจที่จะค้นคว้าช่วงเวลาที่เธอมาเยือนมากขึ้น และเมื่อยิ่งรู้ว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ในตอนนั้นคือ

การที่ฝรั่งเศสคุกคามจะเอาดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นของไทยไปครอบครอง ปัญหานี้หลวงเทพต้องร่วมแก้ด้วย มณีจันทร์จึงยิ่งใฝ่ที่จะหาทางช่วยประเทศให้พ้นจากการล่าอาณานิคม มณีจันทร์ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มี ช่วยงานหลวงเทพในงานของบ้านเมืองเท่าที่เธอจะช่วยได้ และเธอก็ได้แสดงความฉลาดเฉลียวสูงสุดให้ปรากฏ ในงานเลี้ยงทูตานุทูตข้าราชการชาวต่างประเทศ หลวงเทพปักใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เขาจะเลือกเป็นคู่ครองแทน แม่ประยงค์ (ฝนทิพย์ วัชรตระกูล) สาวน้อยผู้งดงามอ่อนหวาน และวางตัวอยู่ในกรอบข่ายของขนบประเพณีทุกกระเบียดนิ้ว ซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายหมายไว้ให้แก่กัน หากแต่คุณหลวงจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สาวน้อยผู้มาเยือนทางกระจกนั้นจะอยู่กับเขาได้ตลอดไป กระจกบานนั้นไม่เคยให้ความแน่นอนในการมาและไปของเธอ ไม่เคยให้ความมั่นใจว่า เธอจะอยู่ในภพของเขาได้นานเท่าที่เขาต้องการอยากให้อยู่ เขาต้องยอมจำนนกับกระจกบานนี้หรือไม่ หากคนสองคนหลวงเทพและมณีจันทร์จะประคองรักแท้ระหว่างกันให้ดำเนินต่อไปได้ คงต้องมีใครสละอะไรเพื่อรักแท้นั้นแน่นอน…

ภาพยนตร์ทวิภพในปี 2533

ผู้กำกับ /ผู้สร้าง : เชิด ทรงศรี

บทการแสดง : ธม ธาตรี

ผลิตโดย : เชิดไชย ภาพยนตร์

นำแสดงโดย :

ฉัตรชัย เปล่งพานิช แสดงเป็น หลวงเทพ / หลวงอัศรเทพวรากร

จันทร์จิรา จูแจ้ง แสคงเป็น มณีจันทร์

ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ แสดงเป็น ไรวัต

มฌฑกานต์ เชื่อมแก้ว แสดงเป็น กุลวรางค์

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ แสดงป็น ดร.ตรอง

ละครทวิภพในปี 2537

ผู้กำกับ /ผู้สร้าง : จรูญ ธรรมศิลป์

บทการแสดง : จิตราภา

ผลิตโดย : ดาราวีดีโอ

ออกอากาศ : ช่อง 7

นำแสดงโดย :

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง แสดงเป็น หลวงเทพ / หลวงอัศรเทพวรากร

สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ แสคงเป็น มณีจันทร์

ศตวรรษ ดุลยวิจิตร แสดงเป็น ไรวัต

รุ่งทอง รวมทอง แสดงเป็น กุลวรางค์

กลศ อัทธเสรี แสดงป็น ดร.ตรอง

ภาพยนต์ทวิภพในปี 2547

ผู้กำกับ /ผู้สร้าง : สุรพงษ์ พินิจค้า

บทการแสดง : สุรพงษ์ พินิจค้า , วิมล ศิริไพบูลย์

ผลิตโดย : ฟิล์มบางกอก

นำแสดงโดย :

รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง แสดงเป็น หลวงเทพ / หลวงอัศรเทพวรากร

ฟลอเรนซ์ วนิดา เฟเวอร์ แสคงเป็น มณีจันทร์

พีรุตษ์ ตุลานนท์ แสดงเป็น ไรวัต

ผาณิต เจียรวิบูลยานนท์ แสดงเป็น กุลวรางค์

ตัวอย่างภาพยนตร์

ละครเวที 2548

ผู้กำกับ /ผู้สร้าง : ถกลเกียรติ วีรวรรณ

บทการแสดง : ถกลเกียรติ วีรวรรณ

ผลิตโดย : ซีเนริโอ

ออกอากาศ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นำแสดงโดย :

ทรงสิทธิ์ หงษ์มานพ

ภูธเนศ หงษ์มานพ แสดงเป็น หลวงเทพ / หลวงอัศรเทพวรากร

ปนัดดา เรืองวุฒิ

สุธาสินี พุทธินันท์ แสคงเป็น มณีจันทร์

โน๊ต ทิพย์อาภา แสดงเป็น กุลวรางค์

 

ละครเวที 2554

ผู้กำกับ /ผู้สร้าง : ถกลเกียรติ วีรวรรณ

บทการแสดง : ถกลเกียรติ วีรวรรณ

ผลิตโดย : ซีเนริโอ

ออกอากาศ : เมืองไทยรัชดาลัยเธีนเตอร์

นำแสดงโดย :

ปกรณ์ ลัม แสดงเป็น หลวงเทพ / หลวงอัศรเทพวรากร

มีเรีย เบนเนเดดตี้ แสคงเป็น มณีจันทร์

ชลเลขา ละงู แสดงเป็น กุลวรางค์

เจษฎา ด่านปาน แสดงเป็น ดร.ตรอง

 

 

ละครทวิภพในปี 2554

บทประพันธ์โดย : ทมยันตี

บทโทรทัศน์โดย : นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์

กำกับการแสดงโดย : มาวิน แดงน้อย และ เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน

ผลิตโดย :บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด

ออกอากาศทุกวัน ศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 20.25 น. ทางช่อง 7 สี

นำแสดงโดย :

อรรคพันธ์ นะมาตร์ แสคงเป็น หลวงเทพ / หลวงอัศรเทพวรากร

เขมนิจ จามิกรณ์ แสคงเป็น มณีจันทร์

พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ แสดงเป็น ไรวัต

กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า แสดงเป็น กุลวรางค์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา แสดงป็น ดร.ตรอง

ฝนทิพย์ วัชรตระกูล แสดงเป็น ประยงค์

ตัวอย่างละครทวิภพ

เพลงประกอบละคร

รักเธอเสมอ – เขมนิจ จามิกรณ์

เธอคือใคร – เขมนิจ จามิกรณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: